Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuality

AKTUALIZÁCIA 04.01.2017

                                                                   

Aktualizácia v sekcii Plemenníci. Žiadame majiteľov plemenníkov, aby vo vlastnom záujme priebežne aktualizovali údaje.

Členské príspevky na rok 2018 je potrebné uhradiť do konca januára 2018.

Prihlášky do súťaže Pes a suka roka je potrebné zaslať do konca januára 2018.


Výsledky Klubovej výstavy SBK 2017

TU

Sponzori výstavy: 

http://www.sportovepohare.sk/

http://www.novydvor.wbl.sk/

Za krásne kalendáre pre každého vystavovateľa ďakujeme sl. Veronike Olešovskej, za nádhernú kyticu pre pani rozhodkyňu ďakujeme p. Doc. MVDr. Danke Šťastnej, Phd., za balíčky do záverečných súťaží p. Ines Tokárovej, za maľované tašky sl. Kataríne Lenickej.


Jesenná bonitácia SBK

Ranč Nový dvor- Malý Lapáš ( z Polytanu)

14.10.2017: Posúdenie exteriéru v rámci KV: MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK)

15.10.2017 od 9.00: Posúdenie pováh- Mgr. Miroslav Surový, zápis do PP

Prihlásení: Astherix Canis Mayrau, Bias Canis Mayrau, Ame magnanime Hannibal Barkas, Dante Fanelli


Tréning obrán

Ranč Nový dvor- Malý Lapáš ( z Polytanu)

15.10.2017- po ukončení bonitácie

figurant: Tihamér Bajkaj


Výročná členská schôdza SBK- 14.10.2017- 18.00- Ranč Nový dvor Malý Lapáš ( Z Polytanu SK)- po ukončení Klubovej výstavy. Program: 1. Správa o činnosti a hospodárení, 2. voľba Výboru, 3. Plán klubových akcií na rok 2018, 3. Návrh rozpočtu na rok 2018

Doplnené informácie v sekcii Šteňatá, Plemenníci


Doplnené informácie v sekcii Plánované akcie


Doplnené informácie v sekcii Výstavy v roku 2017


Zápis z porady Predsedníctva SBK  konanej dňa 18.12.2016 v Šuranoch


             https://www.facebook.com/events/960956330618763/

Sponzori KV 2016: 

  


 

                                                        


04.03.2015

Spustené prihlasovanie na Klubovú výstavu so zadaním KV, ktorá sa bude konať 25.04.2015 na Ranči Nové sedlo v Cabaji. Posudzovať príde p. Helena Dvořáková!  Viac v sekcii Plánované akcie

Prihlášku na stiahnutie nájdete TU


26.02.2015

Oznam UKK: 

Únia kynologických klubov v spolupráci so Zväzom športovej kynológie SR organizuje seminár pre vedúcich kruhov a zapisovateľov - Odborný personál.

Do zoznamu odborného personálu budú zapísaní vedúci kruhov a zapisovatelia po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí písomného testu. Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je výborná znalosť Medzinárodného výstavného poriadku, Výstavného poriadku SKJ, znalosť odbornej kynologickej terminológie a prax na výstavách. Seminár je určený pre ľudí, ktorí už absolvovali niekoľko výstav a ovládajú výstavné poriadky a poriadky pre udeľovanie šampionátov. 
Seminár sa uskutoční v dňoch 14.-15.03.2015 v Malom Lapáši / Ranč Nový dvor. 
Lektori/skúšajúci: Tibor Havelka, Vladimír Javorčík.
Ubytovanie si záujemcovia môžu objednať na 
 zpolytanusk@zpolytanusk.sk, tel.: 0903 205 219.

Počas seminára bude účastníkom poskytnutý obed obidva dni.
Začiatok v sobotu o 10.00 hod. Predpokladaný koniec obidva dni o 16.00 hod.
Svoju účať prosím nahlásiť najneskôr 9.3.2015 na email: unkk@unkk.sk

S pozdravom
Jozef Šuster
www.unkk.sk

Aktualizácia v sekcii Výstavy v roku 2015


26. 01.2015

Zdvorilo upozorňujeme našich členov, aby nezabudli uhradiť členské poplatky do 31.01.2015. Zároveň prosíme majiteľov plemenníkov, ktorých psi dosiahli ďalšie úspechy na výstavách, v športoch, či zložili skúšky, aby aktuálne údaje zaslali na e- mail: beauceron.sk@gmail.com 


23.10.2014

Európska výstava psov Brno- Ame magnanime CYRANO Puissant ( slovenský odchov!!!) Európsky víťaz, BOB !!!

 

17.09.2014

Dni beaucerona 20.- 21.09.2014- Krpáčovo

ešte voľné 2 izby, cena 10 € na osoobu !!!- v prípade záujmu volajte 0903 406 144, v prípade nocľahu je potrebné zobrať so sebou transportné boxy pre psov!!!


Aktualizácia v sekcii šteňatá


30.08.2014

Výbor SBK dňa 28. 08.2014 na porade konanej v Cabaji- Čápore za účasti všetkých členov naplánoval v nasledujúcom období tieto klubové akcie: 

Dni beaucerona 20.- 21.09.2014- Krpáčovo, Bonitácia 29.11.2014- Nitra


Dni beaucerona 20.- 21.09.2014- Krpáčovo, pri jazere

- voľný program

- klub odporúča predovšetkým majiteľom šteniat a mladých psov a záujemcom o bonitáciu a chov

- začiatok- 20.09.2014, cca 11.00 hod.

- koniec- 21.09.2014, cca 14.00 hod.

- možnosti ubytovania:  http://www.kolibaprijazere.sk/sk/hotel

                                   http://www.polianka.sk/sk/hotel

                                   http://www.nizketatry.sk/hydro/

                                   http://www.hotelbiotika.sk/

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-hanka

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-eva-krpacovo

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-krpacovo-nizke-tatry

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-krpo-relax

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-krpacovo-tatry

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-maria-krpacovo

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-krpacovo

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-bruchac

                                   http://www.megaubytovanie.sk/chata-894

- ubytovanie a stravovanie individuálne, po dohode možnosť hromadnej rezervácie

- prihlasovanie formou jednoduchého e- mailu na beauceron.sk@gmail.com, tel: 0903 406 144 (Iva Kužmová)


 Bonitácia- 29.11.2014- Nitra. cca 14.00 hod, upresnenie času a miesta bude po uzávierke prihlášok

Dôležité upozornenie pre záujemcov o túto bonitáciu: V prípade, že pes alebo suka prihlásení na bonitáciu nemajú absolvovanú klubovú alebo špeciálnu výstavu Slovenského beauceron klubu v triede dospelých, je možnosť uznať posudky z týchto výstav v roku 2014: CAC/CACIB Lučenec 13.- 14.. 09.2014 ( http://www.novohraddog.sk/), DUO CACIB Bratislava 04.- 05.10.2014 ( http://danubeduocacib.sk/ ), CACIB Nitra 29.11.2014( http://www.duonitradog.sk/)

Prihlášky je nutné poslať do 01.11.2014 e- mailom na adresu beauceron.sk@gmail.com. K zoskenovanej vlastnoručne podpísanej prihláške je nutné priložiť skeny preukazu pôvodu z oboch strán, prípadne výkonnostného preukazu,  sken vyhodnotenia RTG DBK, sken posudku z klubovej, špeciálnej alebo garantovanej výstavy (garantované sú výstavy vymenované vyššie) a sken dokladu o úhrade bonitačného poplatku. V prípade nedodania ktoréhokoľvek z menovaných dokumentov nebude prihláška na bonitáciu akceptovaná. Všetky originály menovaných dokumentov je potrebné priniesť so sebou na bonitáciu a predložiť ich bonitačnej komisii. Kontakt pre všetky informácie: 0903 406 144 ( Iva Kužmová)

 

23.05.2014

Aktualizácia v sekcii Plemenníci

Špeciálna výstava SBK sa v roku 2014 neuskutoční. V jej plánovanom termíne budú prebiehať "Dni beaucerona" Špeciálnu výstavu 2015 plánujeme predbežne na máj 2015 so zahraničným špecialistom. 


11.04.2014

Výsledky KV SBK 2014 TU. Fotogaléria TU a TU

Pes a suka roka TU

Niektoré fotografie a komentáre nájdete aj na Facebooku TU


 04.03.2014

Klubová výstava SBK- 05.04.2014 ( uzávierka už 29.03.2014), rozhodca p. Tibor Havelka- miesto konania: areál Miestneho kynologického klubu v Alekšinciach- viac informácií TU

Klubové dni a jarná bonitácia SBK- 05.- 06.04. 2014- miesto konania: areál Miestneho kynologického klubu v Alekšinciach- viac informácií TU

Výročná členská schôdza SBK sa koná po Klubovej výstave SBK dňa 05.04.2014 o 15.30 hod. v klubovni MKK Alekšince. Program: voľba funkcionárov SBK

Uzávierka prihlášok pre súťaž PES a SUKA roka 2013 je 29.03.2014.  Prihlásení zasielajú prihlášku vo forme e- mailu, kde uvedú počet bodov zrátaných podľa tabuľky TU a zasielajú kópiu PP a príloh, kde sú zaznačené hodnotenia výstav a skúšok. Zároveň zasielajú 2 ks kvalitných fotografií ( 1 x postoj, 1 x hlava)

  

prihlášky na stiahnutie TU


11.12.2013

 Aktualizácia v sekcii Šteňatá.


24.11.2013

Aktualizácia v sekcii Plemenníci.

Dňa 17.11.2013 sa  v Nitre uskutočnila jesenná bonitácia SBK. Exteriér posudzoval p. Tibor Havelka, povahovú časť p. Miroslav Surový. Z troch prihlásených psov absolvovali úspešne bonitáciu dvaja: Colin Mereva a Ame magnanime CYRANO Puissant- zaradili sa tak medzi plemenníkov. Záujemcom o ďalšie bonitácie odporúčame, aby si dôkladne naštudovali bonitačný poriadok a zúčastnili sa aspoň na jednej bonitácii ako pozorovatelia. 

V ten istý deň prebehol v Nitre seminár "Poradcovia chovu a ich vplyv na zvyšovanie kvality populácie", ktorého sa zúčastnili S. Špaňúrová a I. Kužmová. Touto cestou náš klub ďakuje Únii kynologických klubov za to, že takéto niečo organizuje. Kultivované podujatie s množstvom dôležitých informácií!

Aktualizácia v sekcii Výstavy, pridaný zoznam výstav  na rok 2014.

Žiadame členov, aby v prípade akejkoľvek zmeny: nové telefónne číslo, web, e- mail, nové tituly plemenníka, zdravotné vyšetrenia, skúšky, ukončenie chovnosti, úmrtie psa zaslali tieto informácie na adresu klubu: beauceron.sk@gmail.com


04.10.2013

Špeciálna výstava SBK z dôvodov účasti našich členov na ŠV BKČR s A. Thevenonom (Fr.) v tom istom termíne, bola zrušená.

Upozornenie pre záujemcov o bonitáciu v roku 2013!!! 

Jedinec (pes alebo suka) zúčastnený na bonitácii musí spĺňať tieto podmienky:

  • čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode psa, vydaným plemennou knihou, ktorá je uznávaná FCI
  • u importovaných (dovezených zo zahraničia) jedincov preregistrovanie v plemennej knihe na území SR (Slovenská plemenná kniha psov SPKP)
  • absolvovaný RTG na DBK (dysplázia bedrových kĺbov, ( lakťových je na zvážení majiteľa psa)) vo veku minimálne 12 mesiacov, s výsledkom potvrdeným v preukaze o pôvode psa certifikovaným veterinárnym lekárom (SBK nemá určeného konkrétneho veterinárneho lekára na posudzovanie DBK, pri absolvovaní RTG je majiteľ povinný informovať veterinárneho lekára, že výsledok chce zapísať do preukazu o pôvode psa.)
  • absolvovaná najmenej 1 výstava ( Klubová výstava SBK, Špeciálna výstava SBK, garantovaná výstava SBK) vo veku nad 15 mesiacov, s výsledkom minimálne "veľmi dobrý" zapísaným v preukaze o pôvode psa. Za garantované výstavy pre jesennú bonitáciu 2013 sú považované všetky výstavy okrem MVP Nitra (nakoľko sa koná až po bonitácii) so zadaním CAC a CACIB konané v roku 2013 v SR. Relevantný posudok pre bonitáciu je posudok z triedy strednej, otvorenej alebo pracovnej!!!
  • vek psa minimálne 18. mesiacov v deň konania bonitácie

Prihlasujte formou e- mailu na adresu beauceron.sk@gmail.com

Ako prílohu je potrebné zaslať zoskenovaný PP (obe strany, prípadne prílohy PP). 

Bonitačný poplatok uhraďte na klubový účet.


12.08.2013

Aktualizácia v sekcii Plemenníci. 

Výhodné podmienky pre členov klubu pri objednávaní krmiva Royal Canin!!


06.06.2013

Aktualizácia v sekcii Plemenníci. 


5.6.2013

Výsledky  a posudky - KV SBK - Zálesie - 30.5.2013 

nájdete tu :  http://beauceron.wbl.sk/Klubova-vystava-2013.html

fotky z akcie nájdete tu : http://zivysen.rajce.idnes.cz/KV_Zalesie_30.5.2013/


28.05.2013

Pozývame Vás na Klubovú výstavu so zadaním Klubových víťazov spojenú s bonitáciou , ktorá sa bude konať 30.05.2013 vo štvrtok v podvečerných hodinách vo výcvikovom areáli v Zálesí.


21.05.2013

Aktualizácia v sekcii Šteňatá


15.04.2013- POZOR ZMENA TERMÍNU A MIESTA KLUBOVEJ VÝSTAVY 2013 !!!


Aktualizácia v sekcii Plemenníci, Chovateľské stanice, vložené nové krytia v sekcii Šteňatá.

Najbližšia klubová akcia: Klubová výstava  SBK so zadaním KV, 30.05.2013- štvrtok, blízke okolie Senca,  rozhodca p. Miroslav Dobák,  posudzovanie o 17.00, uzávierka prihlášok 10.05.2013. Prihlášky spolu s naskenovanými PP, prípadne šampionátmi a pracovnými certifikátmi zasielajte na klubový e- mail: beauceron.sk@gmail.com. Prihlášku na výstavu si môžete stiahnuť TU, alebo si ju vyžiadajte e- mailom. Prihlásiť sa na bonitáciu je potrebné do 30.4.2013. Vložené propozície na KV: TU

Využite možnosť získať za 4 dni 4 x CAC, 1 x Klubový víťaz, 2 x CACIB a ďalšie ocenenia!

V piatok 31.05.2013 sa koná Celoštátna výstava psov Senec  (CAC) - pozor, prvá uzávierka na Celoštátnu výstavu Senec je už 18.4.2013 link: http://www.vystavapsov-senec.sk/ ) 

V sobotu a v nedeľu sa koná dvojdňová medzinárodná výstava pre všetky plemená v oba dni ( 2 x CACIB):

1.6. 2013- Grand Prix Slovakia 2013

2.6.2013- Derby Winner Show 2013

link: http://www.nitracacib.sk/


04.04.2013

Únia kynologických klubov, ktorá zastrešuje náš klub bola dnes na Valnom zhromaždení SKJ prijatá za jej riadneho člena.

Únia kynologických klubov venovala klubu dva prekrásne trofejové poháre, ktoré sú určené pre klubových víťazov. ĎAKUJEME !!!

Zväz športovej kynológie dáva do pozornosti novú skúšku BH SK. Viac sa dozviete TU


26.02.2013

Vážení členovia Slovenského beauceron klubu, nezabudnite poslať členský príspevok na rok 2013 vo výške 10,- € na klubový účet 23854994/1100 (Majiteľ účtu: Slovenský beauceron klub). Do správy pre prijímateľa uvádzajte "členské 2013". V prípade neuhradenia členského príspevku na rok 2013 do 20.3.2013 členstvo v klube automaticky zaniká. Na nečlenov sa nevzťahujú zľavy na podujatia organizované klubom! Členstvo je možné obnoviť len na základe písomnej prihlášky za člena a uhradením zápisného 20,- € a členského príspevku 10,- €, teda spolu 30,- € na klubový účet. Do správy pre prijímateľa uvádzajte "zápisné + členské 2013" ! Noví záujemci o členstvo postupujú takisto. 


29.11.2012

Aktualizácia: Klubová výstava 2012- výsledky TU. Aktualizácia v sekcii Plemenníci: Arcon le Coeur Pur.


23.11.2012

Aktualizácia v sekcii Šteňatá. Pripravujeme výsledky Klubovej výstavy 2012, ktorú posudzovala Helena Dvořáková. Jesennej bonitácie sa zúčastnili traja jedinci: psi Andrew Hradecká Týnka, Indy Horla Slovakia a suka Ame magnanime Bernadette Bleu. Všetci uspeli v exteriérovej aj povahovej časti. Psovi Indy Horla Slovakia bude potvrdená chovnosť po doložení výsledkov RTG DBK. Exteriér posudzovala p. Helena Dvořáková, povahovú časť p. Miroslav Surový. Figurantom bol p. Ivan Polešenský. 


19.09.2012

Slovenský beauceron klub Vás pozýva na Klubovú výstavu so zadaním klubového víťaza, ktorá sa uskutoční 27.10.2012 v Alekšinciach v areáli Miestneho kynologického klubu. Posudzovanie prijala pani Helena Dvořáková (CZ). V pooludňajších hodinách prebehne bonitácia- uchovňovanie jedincov. Viac TU

Záujemcov o bonitáciu vyzývame, aby prihlášky na bonitáciu poslali na klubový e- mail do 15.10.2012 a uhradili bonitačný poplatok.

Aktualizácia v sekcii Šteňatá


06.06.2012

Ďalšia aktualizácia v sekcii Plemenníci u psov Arcon le Coeur Pur, Circo des Anges de l´Ardilliere, Eros z Husovy tvrze, Farceur Argente de l´Ame du Loup. 

Doplnený Pes roka 2011 TU

Vložená nová sekcia Galéria športovcov SBK: TU


30.05.2012

Výsledky Špeciálnej výstavy SBK, ktorá sa konala 26.05.2012 na Ranči u Rapsu nájdete TU.

Za sponzorské dary ďakujeme firme Consultest s.r.o., firme Gold Cup s.r.o., CHS Živý senCHS Ame magnanime , fotografovi Ing. Michalovi Volárikovi za krásne fotografie, figurantovi Tomášovi Kondému za figurovanie pri bonitácii a následnom tréningu obrán a samozrejme rozhodcovi pánovi Tiborovi Havelkovi za korektné posudzovanie a Ranču u Rapsu za poskytnutie výborného zázemia pre našu výstavu.

Fotogalérie TU, TU,TU, TU, TU

Bonitáciu úspešne absolvoval Farceur Argente de l´Ame du Loup. Ikem Horla Slovakia si zopakuje na nasledujúcej bonitácii povahovú časť. Cati l´Ami Noir na bonitáciu nenastúpila. Aktualizácia v sekcii Plemenníci

Na Špeciálnej výstave bol vyhlásený aj Pes roka SBK 2011. Jediným prihláseným a zároveň víťazom, ale s obrovským počtom bodov za dosiahnuté úspechy sa stal Arcon le Coeur Pur.

Prvýkrát v histórii SBK prebehlo aj udeľovanie cien Najlepšiemu športovcovi SBK, zvlášť pre psa a zvlášť pre suku. Na tieto ceny navrhujú členovia SBK, nie je potrebné, aby sa majiteľ psa do súťaže prihlásil. Ocenenie by malo patriť psovi a suke, ktorí so svojimi psovodmi reprezentujú plemeno v športových súťažiach , skladajú skúšky z výkonu na Slovensku i v zahraničí. Za najlepších jedincov v tejto oblasti v majetku členov SBK boli vyhlásení: pes Eros z Husovy tvrze  a suka Altesse Royal z Modrej zeme.

 


25.05.2012

Pozor! Špeciálna výstava SBK sa koná už zajtra. Miesto je Ranč u Rapsu vo Svätoplukove. Oproti obecnému úradu Svätoplukovo je odbočka z hlavnej cesty. Po nej sa dostanete až na ranč. Je to posledný objekt v dedine. Parkuje sa v areáli. Prezentácia je od 9.00 hod. Posudzovanie začína o 10.00 hod. Na ranči je možnosť jednoduchého občerstvenia- klobásy, párky a pestrý výber nápojov. 


04.05.2012

Už 6.5. 2012 je uzávierka prihlášok na Špeciálnu výstavu SBK a bonitáciu!!!


01.05.2012

Na základe hlasovania Valnej hromady SKJ z 26.4.2012 v Bratislave bol do najbližšieho zasadnutia Valnej hromady poverený riadením Slovenskej kynologickej jednoty Ing. Jozef Jursa CSc.
Činnosť kancelárie SKJ a kontakty ostávajú nezmenené.


07.04.2012

Aktualizácia v sekcii Šteňatá


29.02.2012

Vložené propozície Špeciálnej výstavy TU

Vložená prihláška na výstavy SBK TU

Vložená prihláška na bonitácie SBK TU


22.02.2012

Z organizačných dôvodov sa prekladá termín a miesto Špeciálnej výstavy a bonitácie SBK !!! Bude sa konať 26.5.2012 na Ranči u Rapsu v Svätoplukove. Posudzovanie prijal pán Tibor Havelka !!! Propozície a prihlášku nájdete na stránke už čoskoro.


17.02.2012

Vážení doterajší členovia SBK. Dovoľujeme si upozorniť tých, ktorí ešte neuhradili členský príspevok (17,- €)na rok 2012, aby tak urobili najneskôr do posledného dňa mesiaca február 2012! Inak ich členstvo zaniká. Členom sa môžu znovu stať až po uhradení zápisného (10,-€) aj členského poplatku (17,-€)!


16.02.2012

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat- Vyhláška MPRV SR z 13.1.2012

čítajte TU

odpovede k tejto téme čítajte TU


15.2.2012

Nové podmienky zaradenia beaucerona na výstavách v ČR do triedy pracovnej nájdete tu :

http://www.kynologie.cz/cks/dokumenty/priloha_smernice_certifikaty.xls


8.2.2012

Prechádzka so psom po lese by mala byť opäť bezpečnejšia:

http://www.sme.sk/c/6251093/poslanci-sprisnili-odstrel-psov-a-maciek-v-polovnych-reviroch.html


15.01.2012

Aktualizácia : Vložený nový bonitačný poriadok schválený 08.10.2011- TU

Termín jarnej bonitácie SBK: 23.03.2012


05.01.2012

Vytvorená nová sekcia http://www.beauceron.wbl.sk/Vystavy-v-roku-2012.html

..........................................................................................

Aktualizácia v sekcii http://www.beauceron.wbl.sk/Okienko-chovatea.html, vytvorené dve nové podsekcie: 

http://www.beauceron.wbl.sk/Tlaciva---SKJ---plemenna-kniha-a-ine.html

http://www.beauceron.wbl.sk/Zdravie.html


02.01.2012

Aktualizácia- vložený odkaz na povýstavný katalóg : TU

Prihlasujte do súťaže Pes a suka SBK 2011!!! Kritériá TU


28.12.2011

Aktualizácia v sekcii Plánované akcie.


07.12.2011

Beauceron Johny stále v útulku: príspevok tu: http://beauceron.freeforums.org/x-beauceron-v-utulku-t10.html


09.11.2011

Nové príspevky vo fóre: http://beauceron.freeforums.org/pracovne-a-sportove-uspechy-nasich-beauceronov-t13.html


31.10.2011

Aktualizácia v sekcii šteňatá: http://beauceron.wbl.sk/Stenata.html


09.09.2011

Pozor!!! Jedinečná možnosť získať v jeden víkend 2 x CAJC, CAC, Klubový víťaz!!! Len 80 km od miesta konania našej klubovej výstavy v Galante sa koná hneď na druhý deň 09.10.2011 klubová výstava Maďarského klubu francúzskych pastierskych plemien!!! Miesto Mosonmagyaóvár, Maďarsko. Viac čítajte TU.


17.08.2011

Zmena termínu a miesta klubovej výstavy SBK Viac čítajte TU


08.08.2011

10.08. 2011 je druhá uzávierka na Špeciálnu výstavu BKČR v Bítove (CZ) s Florence Leonard- Nolle (Fr.)

Nepremeškajte príležitosť nechať si  odborne posúdiť svojho beaucerona a prežiť krásny deň medzi milovníkmi tohto plemena!!!

Na Beauceron fórum pridané nové témy, kde sa môžete pochváliť úspechmi svojich beauceronov:

http://beauceron.freeforums.org/vystavne-uspechy-nasich-beauceronov-t12.html

http://beauceron.freeforums.org/pracovne-a-sportove-uspechy-nasich-beauceronov-t13.html


18.07.2011

Blíži sa uzávierka na Špeciálnu výstavu BKČR: http://beauceron.freeforums.org/specialna-vystava-bk-r-20-08-2011-s-francuzskou-rozhodky-ou-t11.html

Pridané linky do témy http://beauceron.freeforums.org/ms-vo-vykone-vodiacich-psov-sustredenie-t4.html

Chovný pes potrebuje nový domov: http://beauceron.freeforums.org/beauceron-sos-t9.html

V útulku pes, asi beauceron k adopcii: http://beauceron.freeforums.org/x-beauceron-v-utulku-t10.html


15.07.2011

Dipsy z Lhotecké linie na Majtrovstvách vo výkone vodiacich psov 2. a 4. miesto!: http://beauceron.freeforums.org/ms-vo-vykone-vodiacich-psov-sustredenie-t4.html

1. uzávierka na Klubovú výstavu BKČR v Bítove s francúzskou rozhodkyňou F. L- Nolle je 28.07.2011!


12.07.2011

Výsledky Svetovej výstavy 2011 v Paríži: http://beauceron.freeforums.org/wds-pari-2011-t5.html


29.06.2011

Výsledky Klubovej výstavy BKČR v Zbraslavi u Brna (CZ): http://beauceron.freeforums.org/klubova-vystava-bk-r-zbraslav-2011-t6.html

a MVP Brno: http://beauceron.freeforums.org/test-forum-1-f2.html


28.06.2011

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA vo výkone vodiacich psov + sústredenie
08. 07. 2011 až 15. 07. 2011
http://beauceron.freeforums.org/ms-vo-vykone-vodiacich-psov-sustredenie-t4.html


07.06.2011

V dňoch 28.-29.05.2011 sa uskutočnil seminár Výcvik psa v športovej kynológii s lektorom Dušanom Majtasom , priateľské stretnutie majiteľov a priateľov beauceronov a členská schôdza SBK.

http://beauceron.freeforums.org/seminar-s-dusanom-majtasom-pohranice-t3.html


 01.05.2011

CVP Banská Bystrica, jarná bonitácia SBK, vyhlásenie klubovej súťaže Pes a suka roka 2011 SBK

http://beauceron.freeforums.org/jarna-bonitacia-sbk-01-05-2011-t8.html

http://beauceron.wbl.sk/Pes-a-suka-roka-SBK.html


 

TOPlist