Založiť webovú stránku alebo eShop

Úvod

 

AKTUALIZÁCIA 05.09. 2017


Výcvikový seminár s Tihošom- 23.9.2017 až 24.9.2017

Ranč Nové sedlo- Cabaj

Doplňujúce informácie k výcvikovému semináru s Tihošom 23.- 24. 09.2017

Miesto konania Ranč Nové sedlo, Cabaj- Čápor,  GPS: N48°14'39'' E18°3'4''

Začiatok seminára: sobota 23.09.2017 o 9.00 hodine

Koniec tréningov: sobota 23.09.2017 o 17:30 hodine

Nedeľa: voľný program podľa záujmu

Seminár sa bude konať aj v prípade nepriaznivého počasia. Sú tam veľké prístrešky.

Možnosť prespania na Ranči Nové sedlo ( info TU ) z piatka na sobotu, príchod v tom prípade v piatok od 17.00 hod. do 22.00 hod, a potom aj zo soboty na nedeľu sa dá prespať, cena za dospelú osobu na 1 noc 10 € a psa na izbe 3,50 €. Ak psík bude spať vonku, napríklad v aute alebo vo vozíku, neplatí sa nič. Možnosť stravovania- je tam reštaurácia. Majú jedálny lístok. Aj raňajky je možné zabezpečiť. V reštaurácii sú normálne ceny Je možné dohodnúť jednotné menu ( obed-8 €, večera-cca 6 €) a bufetové raňajky(4,-€). Stravu a ubytovanie si každý hradí sám. Seminár začína v sobotu o 9.00 (pozostáva z tréningu poslušnosti a obrany). Poplatok za účasť psovoda s jedným psom na seminári je 20 €, poplatok za účasť druhého psa toho istého psovoda je 10 €. Platí sa na mieste u organizátora!  Doprovodné osoby a deti na seminári zdarma. Je potrebné, aby ste si pred seminárom prekontrolovali očkovacie preukazy, či majú psy platné všetky očkovania. Pred vstupom do areálu je povinný každý majiteľ psa predložiť očkovací preukaz svojich psov veterinárnej kontrole! Platí pre všetkých, nielen prihlásených na seminár. Psa je vhodné odčerviť týždeň pred nástupom na seminár. Takisto je vhodné zabezpečiť ochranu psa proti vonkajším parazitom. Odporúčané vybavenie pre psa: miska na vodu, krmivo, prenosná búda pre psa, ak je na ňu zvyknutý a vie si v nej oddýchnuť (prípadne budú psy zostávať v aute pokiaľ nebudú na tréningovej ploche, aby nerušili ostatných), náhubok u dospelých psov (budeme sa rozprávať aj o tom, aký je pre beaucerona vhodný, prečo a v akých situáciách je ho vhodné používať, pokúsime sa natrénovať konečne reprezentačný beauceronský sprievod). Na výcvik ako motivácia: vhodné odmeny (napr. pamlsky - polovlhké granule, tvrdý syr, párky, sušené polovlhké mäso, prípadne hračky – loptičky; pri výbere uprednostňujeme odmeny vyššej hodnoty), krátka vôdzka, dlhšia silná vôdzka (napr. na obrany), stopovacia vôdzka (napr. na zaistenie psíka pri prechádzke, aby sa vám nerozbehol za zverou, či na tréning odloženia), hladký sťahovací obojok/retiazka na výcvik. Osobitne je potrebné na obrany mať pevný postroj (u všetkých psov, rovnako aj u šteniat). Ďalšie výcvikové pomôcky podľa potrieb/výberu konkrétneho psa a psovoda. Počas tréningu nebudú mat vstup na tréningovú plochu povolený tí, ktorí nie sú prihlásení na seminár!  Diváci hlavne s neprihlásenými psami budú mať počas semináru vstup iba do vyhradených priestorov! Majiteľ je zodpovedný za svojho psa a za škody, ktoré prípadne spôsobí! Menej socializovaných psov je potrebné opatriť ihneď pri vstupe do areálu náhubkom a pevným obojkom s pevnou vôdzkou. Počas tréningu poslušnosti a obrán je každý majiteľ psa, ktorý práve nie je na tréningovej ploche povinný zabezpečiť svojho psa tak, aby nerušil priebeh tréningu(klietka, auto, kontrolované odloženie na mieste určenom pre priviazanie psa). V areáli je povolený pohyb psa len na vôdzke (platí obzvlášť v priebehu tréningov). V prípade nerešpektovania pravidiel organizátora bude majiteľ aj so psom vykázaný z areálu! Pre psovodov a ich doprovod pohodlné teplé oblečenie a obuv a hlavne si nezabudnite priniesť dobrú náladu. Vítané sú všetky dobroty, ktoré prinesiete z domu a ktoré spoločne zjeme a vypijeme:)

Pozývame majiteľov a priaznivcov plemena beauceron, ich rodinných príslušníkov a aj majiteľov iných plemien na Výcvikový seminár , ktorý lektorsky povedie náš obľúbený kamarát Tihamér Bajkay. Budeme pracovať od rána, zdokonaľovať poslušnosť našich psíkov, vnoríme sa do teórie a pod dohľadom skúseného lektora si vyskúšame v praxi, čo sme sa naučili a popoludní príde rad aj na obrany pre tých, ktorí budú mať záujem. Na tomto seminári si prídu na svoje úplní začiatočníci , ale aj pokročilí, pretože pre Tihoša je individuálny prístup úplnou samozrejmosťou. Ak privediete so sebou deti, ktoré chcete zapojiť do takéhoto vzdelávania, môžeme vytvoriť "školičku", kde vysvetlia asistentky základné pravidlá výcviku. Zároveň plánujeme škôlku pre šteniatka. V sobotu večer si môžeme urobiť spoločnú večeru na grile. Už z piatka na sobotu je možnosť ubytovania priamo na ranči. Takisto sa dá prespať zo soboty na nedeľu. V sobotu a v nedeľu je možné obedovať priamo na ranči. Ceny za jedno i za druhé sú veľmi priaznivé a budú ešte priaznivejšie, ak nás bude veľa:)) K dispozícii sú veľké plochy, prístrešky, parkovacie miesta, reštaurácia. Dostupnosť z diaľnice pre vzdialenejších je veľmi jednoduchá. Na nedeľu už neplánujeme ďalšie učenie, ibaže by bol preveľký záujem. Na programe sa dohodneme spoločne v sobotu večer. V zálohe máme pripravené bláznivé športové, ale aj nešportové súťaže pre všetkých, ktorí majú súťaživého ducha a budú ešte vládať:P Hláste sa sem, alebo na e- mail: beauceronkennel@gmail.com.Píšte počet osôb, psov, ich vek, počet nocľahov : 0/1/2 noci, pokročilosť v poslušnosti: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, záujem o "školičku", záujem o "škôlku pre šteniatka" , strava: 1/2 dni, počet osôb. Počet miest na spanie je obmedzený, tak sa hláste čím skôr. Tešíme sa na Vás:) Tihoš, Iva, Alica, Veronika, Mišo a Kači:) Aktuálne informácie nájdete TU

                       


Klubová výstava SBK 2017 v spolupráci s Briard klubom SR

 

14.10.2017

Ranč Nový dvor- Malý Lapáš ( z Polytanu)

Rozhodkyňa : MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK)

bližšie informácie TU

Propozície: 

  


Jesenná bonitácia SBK

Ranč Nový dvor- Malý Lapáš ( z Polytanu)

14.10.2017: Posúdenie exteriéru v rámci KV: MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK)

15.10.2017 od 9.00: Posúdenie pováh, zápis do PP

Zatiaľ prihlásení: Astherix Canis Mayrau, Bias Canis Mayrau, Ame magnanime Hannibal Barkas, Dante Fanelli


Výročná členská schôdza SBK- 14.10.2017- 18.00- Ranč Nový dvor Malý Lapáš ( Z Polytanu SK)- po ukončení Klubovej výstavy. Program: 1. Správa o činnosti a hospodárení, 2. voľba Výboru, 3. Plán klubových akcií na rok 2018, 3. Návrh rozpočtu na rok 2018

Žiadame majiteľov plemenníkov, aby aktualizovali nové skutočnosti do 30.09.2017.


Klubové poplatky na rok 2017

1. Zápisné do SBK  30,-€
    a. každý nový člen SBK jednorazovo
    b. člen, ktorý neuhradil členský poplatok na príslušný kalendárny rok v stanovenom termíne
2. Členský poplatok
10,-€ je povinný uhradiť každý člen do 31. 01.2017
3. Poplatok za bonitáciu: člen SBK 50,- € / nečlen 100,- €

bankový účet SBK: POZOR, treba uvádzať v IBAN formáte !!! SK5511000000002923854994

adresa k účtu: Slovenský beauceron klub, Cabaj 125, 951 17 Cabaj- Čápor

v prípade , že uhrádza poplatky člen, nie je potrebné uvádzať VS, stačí uviesť účel platby


Výzva!!! Hľadáme medzi členmi SBK osobu, ktorá založí Členské fórum pre klub a bude ho spravovať- samozrejme bez nároku na honorár. Podmienkou je, aby človek vstupujúci do fóra musel vyplniť registračný formulár, aby sme sa vyhli zaspamovaniu nežiadúcimi príspevkami.  Šikovníci a šikovnice, ozvite sa na klubový e- mail! Ďakujeme:)


 Vitajte na novej oficiálnej stránke Slovenského beauceron klubu, ktorý je záujmovým občianskym združením, ktorého cieľom je združovať chovateľov, majiteľov a priateľov starobylého francúzskeho pastierskeho plemena    beauceron, vo Francúzsku označovaného ako Berger de Beauce, alebo hovorovo Le Bas Rouge (Červená pančuška). Niečo o plemene a jeho histórii TU.


 

 

 

Vážení majitelia beauceronov na Slovensku (členovia i nečlenovia SBK), vo Vašom vlastnom záujme nám aktualizujte svoje e- mailové adresy, prípadne telefónne čísla. Uprednostňujeme e- mailovú komunikáciu. Centrálny klubový e- mail, na ktorý môžete posielať žiadosti o členstvo, prihlášky na klubové podujatia, prihlášky na bonitácie, žiadosti o vydanie krycieho povolenia, je: 

beauceron.sk@gmail.com


podpora tejto stránky na adrese: www.lebeauceron.wbl.sk

klub je registrovaný od 12.8.1991

nové stanovy sú schválené MVSR 31.03.2011

IČO : 42205361 pridelené 14.04.2011

bankový účet SBK : 2923854994 / 1100



Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis...venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.


 



 

 

 

 

 

TOPlist