Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Klubová výstava 2012

Víťazka KV 2012, Víťazka grétkinho memoriálu 2012 Heart Klara z Lhotecké linie ( www.zelenydom.websnadno.cz )


Výsledky

SLOVENSKÝ BEAUCERON KLUB

Klubová výstava

Alekšince 27.10.2012

Posudzovala: p. Helena Dvořáková (CZ)

 

1.Ame magnanime CYRANO Puissant, SPKP 1808     VN 1,Naj. dorast pes

nar. 04.04.2012 , farba ČP, pes, trieda: dorastu                 Primus puppy

Majiteľ: Tomáš Novák , Chov.: Iva Kužmová

 

6 mesačný pes silnej kostry, korektný formát, samčia hlava správnych proporcií, dobre nasadené ucho, výborný krk, chrbát, správny formát hrudníku, úhlenie  hrudných konč. hraničné, bedrových korektné, výborná packa, ľahký panardizmus, štandard. osrstenie v štruktúre aj vo farbe, výborná povaha

 

 

2.BERYL z Babanovho vŕška, SPKP 1802                                 VD 1

nar. 30.11.2011 , farba ČP, pes , trieda: mladých

Majiteľ: Milan Antálek, Chov: Viera Mozolová

 

11 mesačný pes, samčia hlava, dobre modelovaná, tmavé oko, výb.nasadenie a nesenie kupírovaného ucha, suchý krk, chrbát v pohybe klenutý, dobrý sklon vzadu, chvost veselo nesený, hrudník potrebuje vývoj, uhlenie vpredu hraničné, panvové štandard, srsť štandard, pálenie s prímesou čiernej, temperamentná povaha, ľahký panardizmus

 

3.Ame magnanime BERNARD Noir                                           nedostavil sa

nar.04.02.2011, farba ČP, pes, trieda: stredná

Majiteľ: Zdeněk Novák, Chov: Iva Kužmová

 

4.ANDREW Hrádecká Týnka, SPKP 1771                                 VD 3

nar.24.05.2010, farba ČP, pes, trieda otvorená

Majiteľ: Milan Rechtorík, Chov: Antonie Kloferová

 

2 ročný pes, štandard formát, mohutná hlava, široká mozgovňa, široké líca, ťažšie ucho, hnedé oko, korektný chrup, krk silný, rovný chrbát, mierne „spáditá záď“, špička chvosta doľava, hrudník hlboký, uhlenie vpredu korektné, vzadu strmšie, pevná packa, v pohybe kratší krok panvových končatín, štandard srsť v štruktúre aj vo farbe, kľudná povaha

 

5.FARCEUR Argente de L´Ame du Loup,SPKP Beauce 291/10  V2, res.CAC

nar.10.12.2009, farba H , pes, trieda otvorená

Majiteľ: Martin Kovár, Chov: Katalin Bodzsár

 

Skoro 3 ročný pes, korektný rámec, hlava dobre modelovaná, kratšia partia nosa, na harlekýna pekné tmavé oko, krk s miernym lalokom, korektný chrbát, korektný chrup, mierne „spáditá záď“, dobrý chvost, správny hrudník, korektné uhlenie, priestorný chod, mäkšia packa, štandard. srsť v štruktúre aj farbe, úplne krátke strihané ucho

 

6.INDY Horla Slovakia, SPKP 1736                                           V1, CAC

nar.18.9.2009, farba ČP, pes, trieda otvorená

Majiteľ: Martin Uherčík, Chov: Tatiana Dobáková

 

3 ročný pes, hlava správna, dobre nasadené ucho, suchý krk, tmavé oko, kliešťový zhryz, korektný chrbát, dobre nasadený a nesený chvost, hrudník by mohol byť širší, korektné uhlenie aj mechanika pohybu, pekné packy, srsť štandard v štruktúre, pálenie nevýrazné

 

    7. CARTIÉR l´Ami Noir, SPKP 1784                       V1,CAC, Víťaz KV pes

nar.17.10.2009, farba ČP, pes, trieda šampiónov

Majiteľ: Soňa Špaňúrová, Chov: Dagmar Černá

 

3 ročný pes, plne zodpovedajúci štandardu exteriérovo aj v povahe

 

8.Ame magnanime CATHERINE la Grande, SPKP 1811

nar.04.04.2012, farba ČP, suka, trieda dorastu                  VN 1, Naj. dorast suka

Majiteľ: Stanislav KRUPA, Chov: Iva Kužmová

 

6 mesačná sučka, pekná hlava, tmavé oko, korektný zhryz, suchý krk, korektná línia chrbta, výborný tvar hrudníku, korektné zauhlenie , hrud. mäkšia packa, výborné osrstenie v štruktúre aj farbe, výborná temperamentná povaha

 

9.Ame magnanime CÉLESTE Beaux                                          nedostavila sa

nar.04.04.2012, farba ČP, suka, trieda dorastu

Majiteľ: Iva Kužmová, Chov: Iva Kužmová

 

10.ATHENA Slzy Katharu                                                            nedostavila sa

nar.27.10.2012, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ: Ing.Slavomír Bory, Chov: Ing.Aleš Hruška

 

11.ANNELI Fanneli, CMKU/BC/4834/11                                           V2

nar.01.11.2011, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ: Ladislava Dobrovolná, Chov: Jaroslava Schwabová

 

12 mesačná suka, vysoká, celkovo suchá stavba, hlava s menej výrazným stopom, oko tmavé, korektný chrup, ucho dobre nasadené, dlhý suchý krk, korektný chrbát, tvar hrudníku v súlade s telesnou stavbou, správny chvost, úhlenie vpredu hraničné, vzadu korektné, mierny panardizmus, štandard. srsť v štruktúre aj vo farbe, vyrovnaná povaha

 

12.BESSIE z Babanovho vŕška, SPKP 1805                                                 VD

nar.30.11.2011, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ: Vladimír Šutka, Chov: Viera Mozolová

 

11 mesačná suka, hlava maskulinná, ťažšie ucho, korektný chrup, hnedé oko, správny krk, chrbát vzadu prestavaný, výborný hrudník, mierne strmšia vpredu – má vplyv na pohyb, výborná srsť, kľudná povaha

 

13.BRIANA z Babanovho vŕška   , SPKP 1806       V1, CAC,Naj mladá suka

nar. 30.11.2011, farba ČP, suka, trieda mladých

Majiteľ:Viera Mozolová, Chov: Viera Mozolová

 

11 mesačná suka, veľmi pekná v type, sučia hlava, hnedé oko, korektný zhryz, dobré ucho, výborný krk, ľahký mäkší chrbát, výborný hrudník, výb.úhlenie vpredu aj vzadu, výborná srsť, výborne predvedená

 

14.GEISHA Du Pays des Songes  ,OHZB.Nr.BBC 621             V1, CAC

nar.14.05.2011, farba ČP, suka, trieda stredná

Majiteľ:Roland Ecker + Jennifer Berger,Chov:Urška Krivec

 

17 mesačná suka, hlava širšia v lícach, správne nasadené ucho, výborná línia krk-chrbát-kríže, tmavé oko, zhryz nožnicový, chýba P2 vľavo dolu, výborný tvar hrudníku, korektné úhlenie hrudných končatín, hranične uhlenie bedrových končatín, výborné osrstenie v štruktúre aj vo farbe, výborná povaha

 

15.KITY Horla Slovakia, SPKP 1795                                         V2, res.CAC

nar.24.03.2011, farba ČP, suka, trieda stredná

Majiteľ:Ľubica Madarasová, Chov:Tatiana Dobáková

 

19 mesačná suka, jemnej kostry, jemná hlava, tmavé oko, nožnic.zhryz, správne nasadené ucho, suchý krk, korektná línia chrbát-kríže, výborné zauhlenie oboch párov končatín, správny tvar hrudníka, výborná mechanika pohybu, korektné osrstenie v štruktúre , v pálení prímes čiernej, sučka potrebuje lepšiu prípravu na výstavné predvedenie

 

16.Ame magnanime BERNADETTE Bleu, SPKP 1783    V2, res.CAC

nar.04.02.2011, farba H, suka, trieda otvorená

Majiteľ: Iva Kužmová , Chov: Iva Kužmová

 

20 mesačná suka, korektný telesný rámec, pekná hlava správnych proporcií, výborné tmavé oko, korektný chrup, správne nasadené ucho, výborný krk, chrbát a záď, priestranný hlboký hrudník, s mierne kratšou hrudnou kosťou, korektné zauhlenie, štandard.mech.pohybu, štandardné osrstenie v štruktúre aj vo farbe

 

17.HEART KLARA z Lhotecké linie , SPKP 1796    V1, CAC, Víťaz KV suka

nar.20.12.2010, farba H, suka, trieda otvorená                           BOB,

Maj:Hella Kratochvílová, Chov: Jana Šimáková             Naj. harlekýn KV

 

22 mesačná suka, typická sučia hlava, výborné tmavé oko, korektný chrup, ucho správne nasadené, správna línia krku – chrbta a krížov, výborný hrudník, korektné zaúhlenie oboch párov končatín, správna mechanika pohybu, štandardné sfarbenie harlekýn , výborné výstavné predvedenie

 

Sponzori výstavy

     

   

 

 


 

 

TOPlist